Decks

Date Name
12
Jul
Elsweyr
strength intelligence
15
Jul
Elsweyr
agility willpower
30
Jun
Elsweyr
endurance intelligence
29
Jun
Elsweyr
strength agility
16
Jul
Elsweyr
intelligence agility endurance
07
Aug
Elsweyr
agility willpower
06
Jul
Elsweyr
strength agility
29
Jul
Elsweyr
strength willpower agility
03
Jul
Elsweyr
strength intelligence willpower
01
Jul
Elsweyr
intelligence agility endurance
05
Jul
Elsweyr
strength intelligence agility
02
Jul
Elsweyr
endurance willpower
30
Jun
Elsweyr
strength willpower endurance
27
Jun
Elsweyr
willpower strength
03
Jul
Elsweyr
endurance willpower
28
Jun
Elsweyr
strength intelligence
15
Aug
Elsweyr
endurance intelligence
29
Jun
Elsweyr
strength intelligence willpower
06
Aug
Elsweyr
strength intelligence agility
27
Jun
Elsweyr
agility intelligence
09
Jul
Elsweyr
intelligence willpower agility
27
Jul
Elsweyr
agility willpower
03
Jul
Elsweyr
strength willpower endurance
19
Jul
Elsweyr
endurance intelligence
03
Aug
Elsweyr
intelligence willpower agility
27
Jun
Elsweyr
endurance agility
25
Jul
Elsweyr
strength agility
02
Jul
Elsweyr
strength intelligence endurance
01
Jul
Elsweyr
intelligence willpower endurance
28
Jun
Elsweyr
endurance intelligence